Bogusz, Józef

著者名典拠詳細を表示

著者の属性 個人
一般注記 His Profesorowie Wydziału Lekarskiego UJ jako uczeni i żołnierze Ruchu Oporu, 1981: t.p. (Józef Bogusz)
Chorzy w stanach terminalnych a etyka zawodowa w medycynie, 1985: t.p. (J. Bogusza)
から見よ参照 Bogusz, J. (Józef)
コード類 典拠ID=2000015864  NCID=DA02872246
1 医学評論アウシュビッツ / ユゼフ・ボグシュ編 ; 金田光雄訳 東京 : 日本医事新報社出版局 , 1982.4